wadwijs
dat je er bent!
 

Hieronder vind je informatie en ons inschrijfformulier

Wie zijn wij?

Wadwijs is een school voor basisonderwijs voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud.


Wadwijs verwijst naar onze omgeving, de zee: het wad.

Ook naar "wijsheid" en "wat wijs!". In het Gronings zeg je "wies" (betekent wijs = leuk/mooi etc.)

Wij zijn.

Iedereen heeft z'n eigen wijsheid in pacht, al vanaf de bron!

Bij ons mogen kinderen zich dan ook ontwikkelen naar eigen kunnen en willen.

Wij volgen dus het kind in zijn/haar eigen ontwikkeling. Niemand kan voor of achterlopen op die eigen groei.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Deze intrinsieke motivatie is van groot belang en ligt op één lijn met intuïtie.

Wij bekijken het leven vanuit holistisch oogpunt: alles is één: wij zijn één.

De liefde voor elkaar, de natuur en de wereld om ons heen is dan ook van groot belang.

Wij brengen, zoveel als mogelijk, tijd door in de buitenlucht.

Graag leren we van de praktijk en door het volgen van projecten.

We gaan er graag op uit en bezoeken interessante locaties die het natuurlijk leervermogen prikkelen.

Het leven is leren,

Het leren is leven!


Waar is de school gevestigd?

Onze locatie is gevestigd in Zijldijk aan de Fivelweg 49.


Onze visie

Samen lerend leven om de ware aard van je natuur te zijn.

Het individu staat bij ons centraal. Kinderen zijn van nature leergierig en nieuwsgierig. Daarom mogen ze bij ons in alle vrijheid ontdekken wat hun drijft. Intuïtie en intrinsieke motivatie brengt hun telkens weer op het pad wat zij willen volgen. Wij begeleiden de kinderen op hun eigen pad.
Dit natuurlijk leervermogen prikkelen wij door een inspirerende leeromgeving aan te bieden. Daardoor leren de kinderen niet alleen taal en rekenen uit een boekje maar brengen we vooral ook veel tijd door in de natuur. We leren van projecten, door te leven en te doen.
Wij geloven in een holistisch wereldbeeld. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Wij leven en bewegen ritmisch met de kinderen mee. Ons grote voorbeeld hierbij zijn de seizoenen, kijk maar eens hoe mooi deze elkaar afwisselen en welke schatten de natuur ons brengt.
Niemand kan voor of achterlopen op zijn/haar eigen ontwikkeling. Dat is onze maatstaaf: ieder kind heeft zijn/haar eigen leerlijn. Deze volgen wij met alle liefde door samen met de kinderen een portfolio bij te houden waarin we kunnen presenteren wat voor mooie schatten zij hebben ontdekt.
Onze groep bestaat momenteel uit maximaal twintig kinderen van verschillende basisschoolleeftijden. Doordat de kinderen van verschillende leeftijden door elkaar zitten, kunnen zij met en van elkaar leren.
Samen Zijn. De vraag is dan ook niet ‘’wat wil je later worden?’’ maar ‘’wie ben jij?’’.
Samen met de kinderen en ouders vormen wij een learning community. Je hoort er bij en jouw stem telt! 

Samen (be)leven wij het onderwijs! 


Ouderparticipatie

Ouders kennen hun kind het beste. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij Wadwijs. Je mag als ouder(s) gerust een dagje meelopen: graag zelfs! Leer ons en de school kennen. Misschien heb je een interessante hobby of beroep. We vinden het hartstikke leuk als je dingen in wilt brengen wat de kinderen inspireert!


Bekostiging

Wadwijs is opgericht als particuliere school. Een particuliere school krijgt geen overheidssteun. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden, gedragen worden door de organisatie, de ouders en andere betrokkenen. Bij kosten die gemaakt worden kun je denken aan huur van de locatie, locatie kosten zoals g/w/l, verzekeringen, bekwamen van medewerkers, aanschaf van materialen, het maken van uitstapjes, het bezoeken van externe leerlocaties.

Natuur en duurzaamheid zijn bij ons belangrijke pijlers. Wij gebruiken daarom zoveel mogelijk gerecyclede materialen en doen graag aan hergebruik. Hieronder valt ook hergebruik vanuit de natuur: leren met en in de natuur. Denk ook aan upcycling en dingen die aan ons worden gedoneerd door particulieren en bedrijven. 

Meer informatie nodig? Stuur dan een bericht voor een persoonlijk gesprek via het contactformulier of vul het aanmeldformulier in.


Ouderbijdrage

Om ons onderwijs zo toegankelijk mogelijk te houden streven wij ernaar een zo laag mogelijk maandbedrag per kind te hanteren.
Bij gezinnen met meerdere kinderen gaan de kosten voor elk volgend kind iets naar beneden. 
Het bijdrage schema is als volgt opgebouwd:

Het bedrag voor het eerste kind is €200,- per maand.

Het bedrag voor het tweede kind is €175,- per maand.

Voor elk volgend kind is het bedrag €150,- per maand.

We bekijken elk schooljaar opnieuw of de kosten dekkend zijn om goed onderwijs te kunnen waarborgen.


Schoolvakanties en feestdagen

Wij houden ons aan de reguliere schoolvakanties en feestdagen van Noord-Nederland.
Meer informatie is te vinden in de schoolgids.


Schooltijden

Leerlingen zijn vier dagen per week welkom van 8:30 tot 14:00.

Dit houdt in dat er inloop is vanaf 8:30 - 9:30.

De schooluren zijn als volgt opgebouwd:


Maandag: 09:00 - 14:00

Dinsdag: 09:00 - 14:00

Woensdag: VRIJ

Donderdag: 09:00 - 14:00

Vrijdag: 09:00 - 14:00


Om 9:30 uur verwachten wij dat alle leerlingen aanwezig zijn, dan beginnen we gezamenlijk de dag.

Dit vind je mede terug in de schoolgids.


Schoolplan/gids


Schoolplan/gids Wadwijs 2021 - 2025
Schoolplangids Wadwijs 2021-2025.pdf (1.06MB)
Schoolplan/gids Wadwijs 2021 - 2025
Schoolplangids Wadwijs 2021-2025.pdf (1.06MB)


Inschrijven

Wil je je kind inschrijven bij Wadwijs? 

Download dan onderstaand formulier, stuur het naar ons op per post of scan het/stuur een foto naar ons mailadres. Wij zullen daarna contact met je opnemen.


Aanmeldformulier Wadwijs
Aanmeldingsformulier Wadwijs.pdf (1023.01KB)
Aanmeldformulier Wadwijs
Aanmeldingsformulier Wadwijs.pdf (1023.01KB)

 
 
Instagram